Přihláška:

Uzávěrka přihlášek prodloužena do: 19. 5. 2024

Vyplněné přihlášky spolu s fotografií a minutáží
odešlete elektronicky.

Vstupní poplatek 1 000 Kč
je splatný při prezenčním zápisu

Do 14 dnů od uzávěrky přihlášek bude všem přihlášeným účastníkům zasláno písemné vyrozumění o zařazení
do soutěžního programu spolu s informacemi o jeho průběhu.