Kategorie a repertoár Soutěž 1. kategorie – účastníci narození 2006 a mladší 1. kolo: a) J. S. Bach: libovolná jedna nebo dvě části ze sólových Partit, nebo krajní věta z koncertu W. A. Mozarta (KV 216, 218, 219) s kadencí, případně krajní věta z koncertu J. Haydna. b) povinná skladba: B. Smetana – Z domoviny – 2. duo g-moll nebo B. Martinů: Rytmické etudy – 2 etudy (výběr) 2. kolo: 1. nebo 2. a 3. věta z velkého houslového koncertu (lze zařadit také soudobé dílo) a/nebo virtuosní skladba (výběr) v trvání do 25 minut. 2. kategorie – účastníci narození v roce 2005 – 1997 1. kolo: a) J. S. Bach: libovolné dvě části ze sólových Sonát nebo Ciaccona (Partita č. 2 d-moll, BWV 1004), nebo krajní věta z koncertu W. A. Mozarta (KV 216, 218, 219) s kadencí. b) povinná skladba: V. Příhoda: Stimmung, Capriccio, Romance Elegiaque, Růžový kavalír – valčík (výběr) 2. kolo: 1. nebo 2. a 3. věta z velkého houslového koncertu (lze zařadit také soudobé dílo a/nebo virtuosní skladba (výběr) v trvání do 25 minut. Soutěžní přehlídka talentů 1. kategorie - účastníci narození v roce 2017 a mladší (jednokolová) 2. kategorie – účastníci narození v roce 2016 – 2015 (jednokolová) Repertoár: Libovolné dvě skladby kontrastního charakteru v trvání do 7 minut. 3. kategorie – účastníci narození v roce 2014 – 2013 (dvoukolová) 1. kolo: do 6 minut, 2. kolo: do 7 minut 4. kategorie – účastníci narození v roce 2012 – 2011 (dvoukolová) 1. kolo: do 6 minut, 2. kolo: do 10 minut 5. kategorie – účastníci narození v roce 2010 – 2009 (dvoukolová) 1. kolo: do 8 minut, 2. kolo: do 15 minut 6. kategorie – účastníci narození v roce 2008 – 2007 1. kolo: do 10 minut, 2. kolo: do 18 minut Repertoár: 1. kolo: libovolná skladba z období hudebního baroka nebo klasicismu. 2. kolo: libovolná skladba z období hudebního romantismu až po současnost.